Virusi 3D modeli

Prikazuje sve 6 rezultate

Virus je ne-stanični infektivni agens koji se može reproducirati samo unutar živih stanica. Virusi utječu na sve vrste organizama, od biljaka i životinja do bakterija i lukova (bakterijski virusi se obično nazivaju bakteriofagima). Također se otkrivaju virusi koji se mogu replicirati samo u prisustvu drugih virusa (satelitski virusi).

Od objavljivanja članka Dmitrija Ivanovskog 1892. godine koji opisuje nebakterijski patogen biljaka duhana i otkrića virusa duhanskog mozaika od strane Martina Beyerina 1898. godine, detaljno je opisano više od 6,000 vrsta virusa, iako bi trebali postoji više od sto milijuna. Virusi se nalaze u gotovo svim ekosustavima na Zemlji, oni su najbrojniji biološki oblik. Proučavanje virusa bavi se znanošću o virusologiji, dijelom mikrobiologije.

Kod životinja virusne infekcije uzrokuju imunološki odgovor, koji najčešće dovodi do uništenja patogenog virusa. Imunološki odgovori također mogu biti potaknuti vakcinama koje daju aktivni stečeni imunitet protiv specifične virusne infekcije. Međutim, neki virusi, uključujući virus ljudske imunodeficijencije i patogeni virusni hepatitis, mogu pobjeći od imunološkog odgovora, uzrokujući kronične bolesti. Antibiotici ne djeluju na viruse, ali razvijeno je nekoliko antivirusnih lijekova.