Video 3D modeli

Rezultati 1-24 56 od rezultata

Video je elektronička tehnologija za formiranje, snimanje, obradu, prijenos, pohranu i reprodukciju pokretne slike, na temelju televizijskih načela, kao i audiovizualnog djela snimljenog na fizičkom mediju.

Snimanje videozapisa je elektronička tehnologija za snimanje vizualnih informacija prikazanih u obliku signala ili digitalnog toka podataka na fizičkom mediju radi pohrane te informacije i mogućnosti njezine naknadne reprodukcije i prikaza na izlaznom uređaju (monitor, zaslon) ili prikaz). Rezultat je videogram ili videogram.

Prije digitalne ere, horizontalna rezolucija analognog sustava za snimanje videa mjerena je u vertikalnim televizijskim linijama korištenjem posebnih televizijskih testnih tablica i naznačila broj elemenata u liniji video slike, ovisno o frekvencijskim karakteristikama uređaja za snimanje. Vertikalna rezolucija na slici određena je u standardu dekompozicije i određena je brojem redaka.