Kako će Flat Pyramid Pratite sadržaj na web-lokaciji?

Kako će Flat Pyramid Pratite sadržaj na web-lokaciji?

Flat Pyramid koristi različite mehanizme kako bi distribuiranje nezakonitog ili opscenog sadržaja bilo gotovo nemoguće.

Proizvodi koji krše naša pravila bit će odmah uklonjeni, a članovi koji objavljuju proizvode bit će zabranjeni. Također, članovi se potiču da označavaju sadržaj za koji smatraju da krši autorska prava i / ili opscene.

Zapamtite ovo: Distribucija materijala zaštićenog autorskim pravima vrlo je skupo kazneno djelo.