Genetika 3D modeli

Prikazuje sve 4 rezultate

Genetics 3D modeli na Flatpyramid.

Genetika je znanost o nasljednosti i varijabilnosti znakova organizma, metodama upravljanja njima i organiziranju nasljednog materijala; dio biologije. Zbog univerzalnosti genetskog koda, genetika je u središtu proučavanja svih oblika života od virusa do ljudi.

Genetske informacije - postojanje u stanicama organizama takvih zbirki gena koje pohranjuju informacije o slijedu metaboličkih procesa tijekom rasta i razmnožavanja, sastavu, strukturi i funkciji proteina i nukleinskih kiselina. Nositelj genetske informacije su nukleinske kiseline: DNA i RNA.

Riječ "genetika" prvi je put predložena za opisivanje znanja o nasljednosti i varijabilnosti, istaknuti britanski znanstvenik William Bethson u osobnom pismu Adamu Sedgwicku (18. travnja 1905.). Bateson je prvi put javno upotrijebio riječ "genetika" na Trećoj međunarodnoj konferenciji o hibridizaciji biljaka (London, Engleska) 1906. godine.

Glavni zadatak genetike je razviti metode za upravljanje nasljednošću i varijabilnošću kako bi se dobile forme organizama neophodnih čovječanstvu, regulirale formiranje njihovih prirodnih i umjetnih populacija, proučavala priroda genetskih bolesti i rješavala problematika otpora prirodne i umjetne populacije vrsta.