Mikrofonski modeli 3D

Prikazuje sve 8 rezultate

3D Mikrofon Audio licenca za modeliranje 3D računalne grafike.

Mikrofon je elektroakustički uređaj koji pretvara akustične oscilacije u električni signal.

U Bellovom telefonu mikrofon, kao zaseban čvor, nije bio prisutan; njegovu je funkciju obavljala elektromagnetska kapsula koja je kombinirala funkcije mikrofona i telefonske kapsule. Prvi uređaj koji se koristio samo kao mikrofon bio je Edisonov mikrofon za ugljik, čiji su izum također neovisno proglasili Heinrich Makhalsky 1878. i Pavel Golubitsky 1883. Njegovo se djelovanje temelji na promjeni otpora između zrna ugljenog praha pri pritisku promjene na njihovoj ukupnosti.

Kondenzatorski mikrofon izumio je inženjer Bell Labsa Edward Christopher Wente u 1916-u. U njemu zvuk djeluje na tanku metalnu membranu, mijenjajući udaljenost između membrane i metalnog tijela. Na taj način kondenzator koji tvori membrana i kućište mijenjaju kapacitet. Ako se na ploče primijeni konstantan napon, promjena kapaciteta će inducirati struju kroz kondenzator, čime će se stvoriti električni signal u vanjskom krugu.

Dinamični mikrofoni, koji se razlikuju od onih ugljenih mnogo boljom linearnošću karakteristika i dobrim frekvencijskim svojstvima, te od kondenzatora, postaju sve popularniji. Prvi dinamički mikrofon izumili su u 1924-u njemački znanstvenici Erlach (Gerwin Erlach) i Schottkyjev mikrofon. U magnetsko polje postavili su valovitu traku od vrlo tanke aluminijske folije (oko 2 mikrona). Takvi se mikrofoni i dalje koriste u studijskim snimkama zvuka zbog ekstremno širokih frekvencijskih karakteristika, ali njihova osjetljivost je niska, izlazna impedancija je vrlo mala (udjeli ohma), što znatno komplicira dizajn pojačala. Osim toga, dovoljna osjetljivost može se postići samo sa značajnom površinom vrpce (a time i veličinom magneta), kao rezultat toga, takvi mikrofoni imaju veće veličine i težine u usporedbi sa svim drugim tipovima.