Fotoaparati 3D modeli

Prikazuje sve 24 rezultate

3D Modeli videokamere na Flatpyramid.

Video kamera izvorna je vrijednost - kombinacija televizijske kamere i video rekordera. Nakon toga, riječ "kamera" gotovo je istisnula riječi "televizijska kamera" i "kamera", zamjenjujući ih. Po prvi puta je riječ "video kamera" korištena u odnosu na minijaturne ručne kamere dizajnirane za snimanje kućnog video zapisa na kućni video rekorder. Nakon pojave kombinacije televizijske kamere koja emitira i videorekordera - videokamera namijenjenih televizijskom novinarstvu, riječ "video kamera" uključena je u profesionalnu upotrebu.

Prijenosna televizijska kamera - uređaj dizajniran za pretvorbu optičke slike dobivene lećom na meti vakuumske odašiljačke cijevi ili fotoosjetljive matrice u televizijski video signal ili digitalni video tok.

Video signal može se prenositi putem radija, kabelskih mreža ili putem Interneta, kao i na analognim ili digitalnim medijima za kasniju reprodukciju.