Fotoaparati 3D modeli

Prikazuje sve 24 rezultate

3D Modeli videokamere na Flatpyramid.

Video kamera je izvorna vrijednost - kombinacija televizijske kamere za prijenos i videorekordera. Nakon toga, riječ "kamkorder" zamijenila je riječi "televizijska kamera" i "kamera". Po prvi put, riječ "video kamera" korištena je u odnosu na minijaturne ručne fotoaparate namijenjene snimanju kućnog videozapisa na kućnom videorekorderu. Nakon pojavljivanja kombinacije odašiljačke TV kamere i videorekordera - kamkordera namijenjenih televizijskom novinarstvu, riječ "video kamera" uključena je u profesionalnu uporabu.

Televizijska kamera koja emitira - uređaj dizajniran za pretvaranje optičke slike dobivene korištenjem leće na meti vakuumske prijenosne cijevi ili fotosenzitivne matrice u televizijski video signal ili digitalni video tok.

Video signal može se prenositi putem radija, kabelskih mreža ili putem Interneta, kao i na analognim ili digitalnim medijima za kasniju reprodukciju.