Modeli rijeke 3D

Prikazuje sve 2 rezultate

3D River Scene za arhitektonsko modeliranje 3d.

Rijeka je prirodni vodeni tok znatne veličine s prirodnim protokom duž kanala (koji se njime razvija prirodno) od izvora do ušća i napaja se površinskim i podzemnim strujanjem iz sliva.

Voda u njoj se obično sakuplja od površinskog otjecanja koje nastaje oborinom s određenog područja omeđenog slivom, kao i iz drugih izvora, kao što su zalihe podzemnih voda, vlaga pohranjena u prirodnom ledu (u procesu otapanja ledenjaka) i snježni pokrivač.

U svakoj se rijeci razlikuje mjesto njezina nastanka - izvor i mjesto (odjeljak) ušća u more, jezero ili ušće u drugu rijeku - ušće.

Oni se izravno ulijevaju u oceane, mora, jezera ili se gube u pijesku i močvarama nazivaju se glavnim; ulijevajući se u glavne - pritoke.

Površina kopna s takvim sustavom sakuplja svoje vode i naziva se sliv. Područje sliva, zajedno s gornjim slojevima zemljine kore, uključuje ovaj riječni sustav, a slivovima je odvojeno od ostalih riječnih sustava.