Javni prostori 3D modeli

Rezultati 1-24 728 od rezultata

3D Modeli javnih prostora i drugih arhitektonskih struktura.

Javni prostor - teritorij ili prostor potencijalnog smještaja ljudi. Određuje se radi reguliranja građanskih pravnih odnosa koji nastaju izvan privatnih prostora, gdje su pravni status i sama mogućnost pronalaska pojedinačnih građana ograničeni na temelju općeg zakona i privatnih normi utemeljenih na zakonu.

U okviru jedne te iste države znakovi javnog mjesta nisu univerzalni i uspostavljaju se u kontekstu određenih zakona i propisa. Ta pojašnjenja, u pravilu, u obliku iscrpnog nabrajanja - utvrđuje donosilac pravila iz svoje nadležnosti, odnosno opsega zadataka čija uredba uključuje odgovarajući akt. Pravni značaj znakova (popisa) javnih mjesta, definiranih u aktima lokalne uprave, ograničen je na ograničenja njegove teritorijalne i upravne nadležnosti, uz bezuvjetnu vladavinu državnih zakona nad lokalnim normama.

Tipologija javnih mjesta u različitim zemljama nije ista zbog razlika u njihovim lokalnim zakonima. Istovremeno, različiti skupovi zahtjeva, ograničenja i zabrane mogu se primjenjivati ​​na istu vrstu javnog mjesta u različitim zemljama.