Molekula Buckminsterplelerene Model 3D (max)

3D modeli » Znanost i tehnologija 3D modeli » Mikrobiologija » Molekula Buckminsterplelerene

Model 3D tvrtke SE

Molekula Buckminsterfullerene Model 3D u max. Iscrtavanje: V-zrak 1.50 sp2
Svi materijali, karta, hdri karta i teksture su uključeni

Dostupan uzorak datoteke za preuzimanje

$18.00
kartica Sigurnost
Format isporuke: Samo za preuzimanje!

Dostupni izvorni formati datoteka 3D

Tehnički podaci

  • vrhovi: 9745
  • poligoni: 19232
  • Geometrija: mnogokutan
  • Animirani: Ne
  • Materijali: Da
  • namještena: Ne
  • tekstura: Da
  • Datoteka formata: Datoteka 3D Studio Max (.max)
  • Dodaci: V-Ray
  • NID: 27606
ID modela 3D: 194716

Objavljeno na: 15, 2011
Umjetnik SE