B78E100 3D Model (maks. Obj)

Model 3D tvrtke Alekrazum

B78E100 3D Model u max obj

robot B78E100


Dostupan uzorak datoteke za preuzimanje

$22.00 $20.00
kartica Sigurnost
Format isporuke: Samo za preuzimanje!

Dostupni izvorni formati datoteka 3D

Tehnički podaci

  • vrhovi: 329441
  • poligoni: 327332
  • Geometrija: mnogokutan
  • Animirani: Ne
  • Materijali: Da
  • namještena: Ne
  • tekstura: Da
  • Datoteka formata: Datoteka 3D Studio Max (.max), Wavefront (.obj)
  • NID: 22003
ID modela 3D: 188915

Objavljeno: veljača 13, 2011
3D izvođač: Alekrazum