Renault Logo v1 3D Model (blend obj)

3D modeli » Vozila 3d modeli » Brendovi » Renault » Renault Logo v1

Model 3D pomoću retikuluma

Visoko detaljni 3D model Renault logotipa. Izvorno stvorena u Blender3d 2.5 i izvezena u .obj


Dostupan uzorak datoteke za preuzimanje

$30.00 $15.00
kartica Sigurnost
Format isporuke: Samo za preuzimanje!

Dostupni izvorni formati datoteka 3D

Tehnički podaci

  • vrhovi: 4032
  • poligoni: 4032
  • Geometrija: mnogokutan
  • Animirani: Ne
  • Materijali: Da
  • namještena: Ne
  • tekstura: Ne
  • Datoteka formata: Blender (.blend), Wavefront (.obj)
  • Optimizirano-za: Augmented Reality
  • NID: 25457
ID modela 3D: 192445

Objavljeno: lipanj 4, 2011
3D izvođač: retikulum