model grand confort.max 3D (maks.)

3D Model od aatomika

grand confort.max Model 3D u maks

Sličice prikazane s finalRender


Dostupan uzorak datoteke za preuzimanje

$44.00 $40.00
kartica Sigurnost
Format isporuke: Samo za preuzimanje!

Dostupni izvorni formati datoteka 3D

Tehnički podaci

  • vrhovi: 8905
  • poligoni: 17293
  • Geometrija: mnogokutan
  • Animirani: Ne
  • Materijali: Da
  • namještena: Ne
  • tekstura: Da
  • Datoteka formata: Datoteka 3D Studio Max (.max)
  • NID: 21023
ID modela 3D: 187855

Objavljeno: veljača 13, 2011
3D izvođač: aatomik