Model 3D Ujedinjenih naroda 3D (ma mb)

3D modeli » Arhitektura 3D modeli » objekti » Ostali objekti arhitekture » Zastava Ujedinjenih naroda 3d

3D Model rmodeler

Zastava Ujedinjenih naroda 3d 3D model u ma mb Vertsu - 961
Rubovi - 1860
Lica - 900
Tris - 1800
UV - 961


Dostupan uzorak datoteke za preuzimanje

$20.00
kartica Sigurnost
Format isporuke: Samo za preuzimanje!

Dostupni izvorni formati datoteka 3D

Tehnički podaci

  • vrhovi: 961
  • poligoni: 900
  • Geometrija: mnogokutan
  • Animirani: Da
  • Materijali: Da
  • namještena: Ne
  • tekstura: Da
  • Datoteka formata: Maya (.ma .mb)
  • NID: 26011
ID modela 3D: 192805

Objavljeno na: Kolovoz 30, 2011
3D izvođač: rmodeler