DirectX (.X)

Rezultati 1-24 334 od rezultata

X je format datoteke za pohranjivanje 3D objekata koje je stvorio Microsoft.

Ovaj format pohranjuje informacije o geometriji 3D objekta (koordinate vrhova i koordinata normala), koordinate teksture, opis materijala, putanje i nazive teksturama koje se koriste. Pohranjuje se hijerarhija objekata, pohranjuje se animacija i pohranjuju vezovi vrhova na “kosti” s opisom utega. X datoteka ne smije sadržavati nikakve informacije o objektu (na primjer, X datoteka može sadržavati samo koordinate vrhova).

X datoteka može biti tekstualna ili binarna.